• Vi
  • En
(+84)24 71 066 886 info@TPRinvest.net 2 flr., No 34 Hoang Cau Moi str., Dong Da dist., Hanoi

  • Vị Trí: 149 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Tổng diện tích : 2676 m2
  • Quy Mô : 30 tầng, 03 tầng hầm, 170 căn hộ
  • Tiến độ thực hiện : năm 2016 đến năm 2021