• Vi
  • En
(+84)24 71 066 886 info@TPRinvest.net 2 flr., No 34 Hoang Cau Moi str., Dong Da dist., Hanoi

  • Vị Trí: Lô D25 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội
  • Tổng diện tích : 2000 m2
  • Quy Mô : 25 tầng, 03 tầng hầm
  • Tiến độ thực hiện : năm 2017 đến năm 2023