• Vi
  • En
(+84)24 71 066 886 info@TPRinvest.net 2 flr., No 34 Hoang Cau Moi str., Dong Da dist., Hanoi

Luôn luôn là đối tác tin cậy

TPR invest luôn coi trọng vấn đề quản trị doanh nghiệp và cam kết duy trì tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao nhất trong kinh doanh. Với quý vị đối tác chúng tôi luôn là người bạn, người đồng hành cùng quý vị trên con đường hướng tới tương lai.

Team member image
Mr. Phạm Trường Giang

Chủ Tịch HĐQT - Chariman

Team member image
Mr. Vũ Cao Tùng

CEO